Waar staat de ‘Dolfijn’ symbool voor?

Aantrekkingskracht

Het is geen wonder dat wij mensen ons aangetrokken voelen tot deze prachtige dieren; dolfijnen zijn zeer intelligent en gracieus, maar daarnaast ook speels en liefdevol. Dolfijnen vormen sterke banden onderling, leven in harmonie met andere dieren en mensen, en een moeder met haar jong zijn onafscheidelijk.

Verhalen en mythen

Er zijn talloze verhalen in de geschiedenis van dolfijnen die mensen redden van verdrinking en schipbreuk en zelfs beschermden tegen aanvallen van haaien. De dolfijn stond daarom symbool voor bescherming . Voor zeelui over de gehele wereld werd het zien van een dolfijn dan ook beschouwd als een teken van geluk, hoop en een voorspoedige reis naar nieuwe kusten.

In de mythologie uit de klassieke oudheid, bracht de dolfijn de zielen van de overledenen naar het hiernamaals, het land der gezegenden, over de horizon. Dit gaf aan de dolfijn een extra betekenis van steun en kracht voor wedergeboorte en vernieuwing.

Asbeelden met “dolfijn” symboliek