“Een beeld zegt meer dan duizend woorden…”

In moeilijke tijden zijn we vaak op zoek naar een diepere betekenis voor bepaalde gebeurtenissen. Gevoelens als verdriet, gemis, liefde en troost worden door een ieder op een eigen manier ervaren. Het kan soms moeilijk, of zelfs onmogelijk, zijn om deze gevoelens uit te drukken in woorden.

Symboliek

Toch is het belangrijk om deze emoties een plek te kunnen geven, en vaak helpt het om ze te uiten met behulp van symboliek. Symbolen zijn tekens, beelden of uitdrukkingen die een dubbele betekenis bevatten. Het symbool ontleent zijn bijzondere kracht aan het gegeven dat de letterlijke betekenis verwijst naar een tweede, die de eerste overstijgt.

Persoonlijk en gemeenschappelijk

Bij www.asbeelden.nl denken wij dat onze beelden juist ook voor deze symboliek gewaardeerd worden. Zo wordt elk beeld door een ieder op een eigen manier geïntrepeteerd, waardoor de aanschouwer een persoonlijke beleving ervaart.

Het is echter ook interessant dat bepaalde symbolen al eeuwenlang door de mens, en dan vooral door de kunstenaar, gebruikt wordt en hierdoor in ons gemeenschappelijke onderbewuste direct in verband worden gebracht met bepaalde emoties en betekenissen.

Asbeelden en hun symboliek

Bij ieder asbeeld staat een korte beschrijving over de symboliek van het beeld. Hieronder vindt u een lijst van links naar pagina’s waarop u extra informatie over de symbolische betekenis van bepaalde beelden kunt vinden!

de Dolfijn

het Hart

de Roos

de Vlinder